Praca

Poniżej przedstawiamy aktualne ofert pracy w naszej firmie.

Jeśli zainteresuje Ciebie któreś ze stanowisk i chciałabyś/chciałbyś dołączyć do nas, wypełnij formularz zgłoszeniowy, załącz CV i prześlij aplikację. Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Kierowca betonowozu/wywrotki z upr. HDS

Obowiązki:

 • prowadzenie i obsługa betoniarki/wywrotki/HDS
 • aktywne uczestnictwo w załadunkach i rozładunkach
 • rozliczanie się z dokumentacji z działem sprzedaży

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe jako kierowca kat. C
 • prawo jazdy kat. C / mile C+E
 • karta kierowcy
 • uprawnienia HDS
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze betonomieszarki / wywrotki / HDS
 • mile widziana znajomość tematyki budowlanej
 • dbałość o powierzone mienie i wizerunek firmy
 • kultura osobista
Informujemy, że wysyłając aplikację – zgłoszenie rekrutacyjne powinieneś wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na cele bieżącej rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, a ujawnionych przez Ciebie w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz życiorysie. W razie braku wyrażenia zgody o której mowa powyżej informujemy, że Twoje zgłoszenie może zostać potraktowane jako niespełniające wymagań formalnych naboru i może nie być brane pod uwagę. Twoja zgoda o której mowa powyżej na cele rekrutacyjne powinna zostać wyrażona w następującej formule:
„Wyrażam Zakładowi Produkcyjno – Usługowemu „ARBET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pieszej 25 w Szczecinie (70-663) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w aplikacji rekrutacyjnej i życiorysie na cele rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu.” 
Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał przycisku „Wyślij aplikację”.
Klauzula informacyjna dla kandydatów
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Produkcyjno – Usługowy „ARBET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: ADO) z siedzibą przy ul. Pieszej 25 w Szczecinie (70-663) KRS 0000189780; z ADO można skontaktować się telefonicznie: 91 48 08 110 oraz e-mailowo: sekretariat@arbet.szczecin.pl
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na określone stanowisko Zakładzie Produkcyjno – Usługowym „ARBET, na podstawie:
  a) 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy,
  b) 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  c) 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy ADO, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.
 9. Pełną informację odnośnie przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności i cookies w naszym serwisie znajdziesz tutaj.

Wypełnij formularz

a my skontaktujemy się z Tobą