Betony

W ofercie naszej betoniarni znajdą Państwo:
Betony
– betony towarowe w klasach wytrzymałości od C8/10 do C45/55
– betony posadzkowe i palowe
Podbudowy
– podbudowy i stabilizacje związane spoiwem hydraulicznym
– podbudowy drogowe RM-1,5, RM-2,5, RM-5,0
Zaprawy
– zaprawy cementowe  Z-150,  Z-200
– zaprawy murarskie M-10, M-12
Mieszankę cementowo-piaskową MCP 1/4

Możliwość dodania:
– domieszek przyspieszających lub opóźniających wiązanie
– włókien do zbrojenia betonu:
  stalowych, polimerowych, polipropylenowych
Na życzenie klienta wystawiamy deklarację właściwości użytkowych oraz atest na wytworzony towar.
Produkcja betonu w naszym zakładzie odbywa się na nowoczesnych węzłach zapewniających automatyczny, sterowany komputerowo proces produkcji. Dzięki temu wytwarzamy beton o stałych parametrach wytrzymałościowych zgodnie z polskimi i europejskimi normami. Każdy rodzaj betonu poddajemy bieżącej kontroli, aby zachować najwyższą jakość produktów. Do produkcji wykorzystujemy surowce najwyższej jakości pochodzące od sprawdzonych dostawców.

Oferujemy szybkie i niezawodne dostawy w miejsca wskazane przez klienta

ZAMÓW BETON 519 129 906

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu